Kimen Kulturhus

Adresse: Sandgata 15, Stjørdal
Oppdragsgiver: Skanska Entreprenør as
Arkitekt: Arkitektsamarbeid mellom Reiulf Ramsad, JST og Lusparken arkitekter
Verdi: 2,5 mill
Bskrivelse: Innvendige løsninger i glass og aluminium


TMS

Trondheim Maritime Senter

Adresse: Skippergata 14, Trondheim
Oppdragsgiver: Koteng Eiendom as
Arkitekt: Eggen arkitekter
Verdi: 3,6 mill
Beskrivelse: Glassfasader, inngangsparti og glasstak i overgang mellom gammelt og nytt