Lysgården

Arkitekt: HUS Arkitekter
Oppdragsgiver:
Veidekke Entreprenør as
Byggeår:
2019
Kontraktsum:
11,000 mill
Beskrivelse:
Innvendige trapperom og atrium samt fasader og glasstak

Britannia Hotel

Arkitekt: Per Knutsen arkitektkontor
Oppdragsgiver:
HENT
Byggeår:
2018/2019
Kontraktsum:
5,300 mill
Beskrivelse:
Glassfasader, -tak, inngangsparti, franskbalkonger og baderom i ny del

Ole Viig

Arkitekt: HUS Arkitekter
Oppdragsgiver: Veidekke Entreprenør
Byggeår: 2017
Kontraktsum: 3,750 mill
Beskrivelse: Fasader, dører, glasstak og –vegger samt rekkverk

Se bilder

Trondheimsporten

Arkitekt: ARC Arkitekter
Oppdragsgiver: Entra
Byggeår: 2017
Kontraktsum: 3,000 mill
Beskrivelse: Glasstak og innvendige branndører

Remegården

Arkitekt: Solem Arkitektur
Oppdragsgiver: Vibo Entreprenør as
Byggeår: 2016
Kontraktsum: 1,745 mill
Beskrivelse: Fasader, inngangsparti og glassbaldakiner

Se bilder

Lade Torget

Arkitekt: ARC Arkitekter
Oppdragsgiver: Horneberg Bygg as
Byggeår: 2016
Kontraktsum: 1,000 mill
Beskrivelse: Glasstak og inngangsparti

Se bilder

Schnitlersvei 16b

Oppdragsgiver: Privat
Byggeår: 2016
Beskrivelse: Vinduer og rekkverk

Hytte, Nerskogen

Arkitekt: Vardehaugen as
Oppdragsgiver: Privat
Byggeår: 2016
Beskrivelse: Fasade med dør og vinduer

Stålgården

Arkitekt: ARC Arkitekter
Oppdragsgiver: NCC
Byggeår: 2015
Kontraktsum: 10,000 mill
Beskrivelse: Fasade, inngangsparti, innvendig glassgård, glasstak og branndører

Se bilder

Kristoffersen Bil

Arkitekt: S.A.K
Oppdragsgiver: MT Byggteknikk as
Byggeår: 2015
Kontraktsum: 850,000
Beskrivelse: Glassfasade og inngangsparti

Se bilder

Kimen Kulturhus

Arkitekt: Arkitektsamarbeid mellom Reiulf Ramsad, JST og Lusparken arkitekter
Oppdragsgiver: Skanska Entreprenør as
Byggeår: 2015
Verdi: 2,500 mill
Bskrivelse: Innvendige løsninger i glass og aluminium

Trondheim Maritime Senter

Arkitekt: Eggen arkitekter
Oppdragsgiver: Koteng Eiendom as
Byggeår: 2015
Verdi: 3,600 mill
Beskrivelse: Glassfasader, inngangsparti og glasstak i overgang mellom gammelt og nytt

Orkdal Sparebank

Arkitekt: Solem Arkitektur
Oppdragsgiver: Vibo Entreprenør as
Byggeår: 2015
Kontraktsum: 2,450 mill
Beskrivelse: Glassfasade, vindu samt inngangsparti

Se bilder

Hovedbrannstasjon

Arkitekt: LINK Arkitekter
Oppdragsgiver: Skanska Entreprenør as
Byggeår: 2014
Verdi: 3,900 mill
Beskrivelse: Fasader, dører og vindu i glass og aluminium samt innvendig glass.

Handelshøyskolen i Trondheim

Arkitekt: Rambøll
Oppdragsgiver: HENT AS
Byggeår: 2013/2014
Verdi: 4,300 mill
Beskrivelse: Glass- og aluminiumsfasader, glasstak, inngangsparti og dørautomatikk

Frøya Kultur- og kompetansesenter

Arkitekt: Eggen Arkitekter as
Oppdragsgiver: Stjern Entreprenør as
Byggeår: 2013/2014
Verdi: 3,980 mill
Beskrivelse: Levering og montering av glassfasader, dører og glass i gangbro

Lykkegården

Arkitekt: Øystein Tommesen
Oppdragsgiver: Lykkegården
Byggeår: 2012
Kontraktsum: 3,845 mill
Beskrivelse: Punktfestet helglassfasade

Se bilder

Sirkus Shopping

Arkitekt: Narud Stokke Wiig
Oppdragsgiver: Skanska
Byggeår: 2012
Kontrakssum: 16,150 mill
Beskrivelse: Glassfasader, inngangsparti, dørautomatikk, butikkfasader og glassrekkverk

Sky-frame, Tjøme

Arkitekt: Aas / Thaulow
Oppdragsgiver: Privat fritidsbolig
Byggeår: 2010
Beskrivelse: Sky-Frame

Malvik Senter

Arkitekt: ARC Arkitekter
Oppdragsgiver: HENT AS
Byggeår: 2010
Sum: 3,450 mill
Beskrivelse: Inngangspsarti og butikkfasader samt dørautomatikk og gitter

Heimdal Varmesentral

Arkitekt: Heggenhougen Arkitekter
Oppdragsgiver: Vekdekke Entreprenør
Byggeår: 2005/2006
Kontraktsum: 6,140 mill
Beskrivelse: Glassfasader, dører og vinduer

Møller Bil

Arkitekt: Voll Arkitekter
Oppdragsgiver: Heimdal Entreprenør AS
Byggeår: 2003/2004
Kontraktsum: 5,970 mill
Beskrivelse: Fasader og solskjerming

Pirsenteret

Arkitekt: Per Knutsen Arkitektkontor
Oppdragsgiver: Veidekke Entreprenør
Byggeår: 2003
Kontraktsum: 10,500 mill
Beskrivelse: Fasader

Trondheim Torg

Arkitekt: ARC Arkiktekter AS
Oppdragsgiver: EEG Henriksen Bygg AS
Byggeår: 1992
Kontraktsum: 5,040 mill
Beskrivelse: Inngangspartier, fasader og innvendige butikkfronter

Tyholttårnet

Arkitekt: Nils Christian Ottesen
Oppdragsgiver:
Sør-Trøndelag
Byggeår:
1985
Kontraktsum:
2,850 mill
Beskrivelse:
Skråstilt fasade foran utsiktsgalleri og restaurant i 80 meters høyde