Fasader

Fasadefelter og vinduer i aluminium og glass er ofte de elementene som gir et bygg karakter og egenart. Ingen lyskilder kan erstatte dagslyset med tanke på trivsel og effektivitet.

Ingen andre materialer kan erstatte glassfasadens kvaliteter. Dagslyset strømmer fritt inn, og utsikten skaper nærhet til miljøet omkring bygningen.

Kontakt oss

Dør og vindu

Vinduer og dører hører til blant de mest utsatte bygningsdeler. Sol, vind, regn, temperatur, miljøpåvirkninger og mekanisk bruk sliter i tiår etter tiår. Mange vinduer og dører tåler ikke denne stadige belastningen og må skiftes ut allerede etter få år.

Derfor er det lønnsomt å tenke kvalitet og levetid. Kjøpet kan være en kortsiktig investering med påfølgende store løpende kostnader, eller en langsiktig investering med kun et minimum av vedlikeholdskostnader.

Gevinsten er sparte kostnader til inspeksjon, maling, vedlikehold og i verste fall utskifting. Stikkordene er pålitelighet og funksjonsdyktighet.

Våre vindus- og dørløsninger gir det optimale for en langsiktig investering til ethvert bygg.

Kontakt oss

Glasstak

Todelt glasstaksystem hvor innvendig profil gjør fasaden statisk selvbærende. De utvendige profilene utgjør innfestningen av glass, eller isolerte felter. En isolator sitter mellom utvendig og innvendig del.
Systemet har en patentert overlappende totrinns tetting, med høyereliggende glassfalser på horisontalprofilene i forhold til de vertikale. Ingen utsparing i vertikalprofilen, som sikrer en god tetthet. Eventuelt vann som trenger inn i horisontale glassfalser ledes sideveis til vertikalprofilene og ut i bunnen av disse.

Kontakt oss

Prosjektering

Både profiler og glass kan ha forskjellige fargetoner. Kombinasjonsmulighetene er tilnærmet uendelige. Horisontale profiler kan ha en annen farge enn vertikale, innvendige forskjellige fra utvendige og åpningsvinduer forskjellig fra dét igjen. Slik kan fargevariasjoner lett utnyttes for å oppnå visuelle effekter.

Bygningsteknisk kan det stilles forskjellige funksjonskrav med hensyn til lyddemping, varmestråling, brannventilasjon, komfortlufting, rømningsveier, termisk isolasjon, personsikring, skuddsikring, innbruddssikring og eksplosjonssikring.

For riktig dimensjonering er det også nødvendig med informasjon om vindlaster, og for glasstak også laveste innetemperatur, takvinkel og det lokale snølastkrav.

Kontakt oss

Automatikk

Vi leverer og monterer både slagdørs- og skyvedørsautomatikk. For at avansert elektronikk skal fungere optimalt utfører vi service etter nymontering. Vi anbefaler et regelmessig og kvalifisert tilsyn og vedlikehold for at deler skal opprettholde sine ytelser. Spør oss om tilbud på serviceavtale.

Kontakt oss

Service

Vår glassmesteravdeling tilfredsstiller det daglige behov for servicearbeider og glassflikk til næringsliv og privatpersoner. Vi har i tillegg service på dørautomatikk.

Kontakt oss