Kimen Kulturhus

Adresse: Sandgata 15, Stjørdal
Oppdragsgiver: Skanska Entreprenør as
Arkitekt: Arkitektsamarbeid mellom Reiulf Ramsad, JST og Lusparken arkitekter
Verdi: 2,5 mill
Bskrivelse: Innvendige løsninger i glass og aluminium