TBRT

Trøndelag Brann- og redningstjeneste – Hovedbrannstasjon

Adresse: Sluppenveien 18
Oppdragsgiver: Skanska Entreprenør as
Arkitekt: LINK Arkitekter
Verdi: 3,9 mill
Beskrivelse: Fasader, dører og vindu i glass og aluminium samt innvendig glass.