Tangen Næringsbygg

Adresse: Stjørdal
Arkitekt: Per Knutsen Arkitektkontor
Oppdragsgiver: Tangen Næringsbygg
Byggeår: 2002/2003
Kontraktsum: 3.840.000
Beskrivelse: Fasader og solskjerming