Sentral godkjenning

Vi har fornyet godkjenning fra direktoratet for byggkvalitet, ansvarsrett tiltaksklasse 3