Quality Airport Hotel Værnes

Utvidelse i høyden med ny etasje samt utbygging og omgjøring av inngangsparti og fasader i første etasje. En ny jobb for Primahus Entreprenør starter rett over sommerferien.