Næroy skole i Rorvik

Oppdragsgiver: Stjern Entreprendør as
Arkitekt: Rojo Arkitekter
Sum: 8,000.000,-
Beskrivelse: Utvendige og innvendige glass- og aluminiumsarbeider.