Ladesletta helse- og velferdssenter

Adresse: Lade Alle 80, Trondeim
Oppdragsgiver: Skanska
Arkitekt: HUS arkitekter as
Verdi: 8,5 mill
Beskrivelse: Glassfasader, innv- og utvendige dører samt gangbro mellom bygg