FLO Forsyningsbygg F-35 Ørland

Da er en ny kontrakt signert, denne gang med Betonmast Røsand as. Vi skal være underentreprenør for glass- og aluminiumsleveransen til forsyningsbygget på den nye kampflybasen på Ørland. Byggherre er Forsvarsbygg.