Atmelbygget

Adresse: Atmelbygget, Vestre Rosten, Trondheim
Arkitekt: Per Knutsen Arkitektkontor
Oppdragsgiver: Heimdal Entreprenør AS
Byggeår: 2005
Kontraktsum: 2.730.000
Beskrivelse: Fasader, dører og persienner