Lykkegården

Ny fasade på Lykkegården i sentrum vil oppgradere bygget og gi en helt ny look. Arbeidene med glassfasaden er startet opp i dag.