Østre Rosten 2

Det nærmer seg slutten for utførelse på det nye bygget som skal huse Flisekompaniet på Tiller. Vi har utført glass og aluminiusmsarbeider for Næringsbygg as.