Nardo Bil

Nardo Bil får nytt bygg på Steinkjer, og vi har fått jobb med levering og montering av glass- og aluminiumsfasader av totalentreprenør
Grande Entreprenør as. Vi starter på bygg allerede i oktober og bilanlegget skal stå klart våren 2023.