Hotell Frøya – skybar

Ny skybar

Jobb under utførelse.