Holtermannsveien 1

I kort radius jobber vi tett med totalentreprenør Veidekke Entreprenør as. Max-bygget i Tempeveien 22 er ferdigstilt, Holtermannsveien 1 godt i gang og på Nærbyen i Sorgenfriveien har vi en stopp før videre sluttførelse. Her et glimt fra bakkeplan i Holtermannsveien 1.