Daaland 40 år

I 2020 er det 40 år siden R. Daaland as etablerte seg i Fossegrenda. Vi gleder oss over å ha med medarbeidere og ledsagere på en felles markering i helga. Vi går for nye spennende år videre og takker til alle tidligere medarbeidere og samarbeidspartnere som har vært med oss i alle disse årene!