Nye medarbeidere

2017 har vært et hektisk år med høy aktivitet. R. Daaland as har ansatt 6 nye medarbeidere gjennom året og utvider videre. Tidlig i 2017 begynte Geir Flatås som utemontør og Tam Van Le ble fast ansatt i produksjon. Sommeren 2017 fikk vi en ny medarbeider med ansvar for lager og logistikk, Torbjørn Høy Tiller, fra Trondheim. Tore Espenakk, utdannet innen automasjonsfaget, tok steget å flyttet fra Ålesund til Trondheim for å starte hos oss i høst. I tillegg fikk vi med oss en stødig tømrer på laget, Andreas Grande, som flyttet fra Fosen til Trondheim for å jobbe som utemontør. Den sist ansatte, Fredrik Kirkhus, slutter seg til oss som utemontør fra 1. feburar i år. Vi er meget fornøyde med å ha styreket arbeidstokken og rigger oss vidre for framtiden.