Handelshøyskolen

Adresse: Elgesetergate, Trondheim
Oppdragsgiver: HENT AS
Arkitekt: Rambøll
Verdi: 4 300 000
Beskrivelse: Glass- og aluminiumsfasader, glasstak, inngangsparti og dørautomatikk