Tyholttårnet

Arkitekt: Nils Christian Ottesen
Oppdragsgiver:
Sør-Trøndelag
Byggeår:
1985
Kontraktsum:
2.850.000
Beskrivelse:
Skråstilt fasade foran utsiktsgalleri og restaurant i 80 meters høyde

Trondheim Torg

Arkitekt: ARC Arkiktekter AS
Oppdragsgiver: EEG Henriksen Bygg AS
Byggeår: 1992
Kontraktsum: 5.040.000
Beskrivelse: Inngangspartier, fasader og innvendige butikkfronter

Pirsenteret

Arkitekt: Per Knutsen Arkitektkontor
Oppdragsgiver: Veidekke Entreprenør
Byggeår: 2003
Kontraktsum: 10.500.000
Beskrivelse: Fasader

Møller Bil

Arkitekt: Voll Arkitekter
Oppdragsgiver: Heimdal Entreprenør AS
Byggeår: 2003/2004
Kontraktsum: 5.970.000
Beskrivelse: Fasader og solskjerming

Heimdal Varmesentral

Arkitekt: Heggenhougen Arkitekter
Oppdragsgiver: Vekdekke Entreprenør
Byggeår: 2005/2006
Kontraktsum: 6.140.000
Beskrivelse: Glassfasader, dører og vinduer

Malvik Senter

Arkitekt: ARC Arkitekter
Oppdragsgiver: HENT AS
Byggeår: 2010
Sum: 3,450.000
Beskrivelse: Inngangspsarti og butikkfasader samt dørautomatikk og gitter

Sirkus Shopping

Arkitekt: Narud Stokke Wiig
Oppdragsgiver: Skanska
Byggeår: 2012
Kontrakssum: 16 150 000
Beskrivelse: Glassfasader, inngangsparti, dørautomatikk, butikkfasader og glassrekkverk

Hovedbrannstasjon

Arkitekt: LINK Arkitekter
Oppdragsgiver: Skanska Entreprenør as
Byggeår: 2014
Verdi: 3,9 mill
Beskrivelse: Fasader, dører og vindu i glass og aluminium samt innvendig glass.

Handelshøyskolen i Trondheim

Arkitekt: Rambøll
Oppdragsgiver: HENT AS
Byggeår: 2013/2014
Verdi: 4 300 000
Beskrivelse: Glass- og aluminiumsfasader, glasstak, inngangsparti og dørautomatikk

Frøya Kultur- og kompetansesenter

Arkitekt: Eggen Arkitekter as
Oppdragsgiver: Stjern Entreprenør as
Byggeår: 2013/2014
Verdi: 3,980 mill
Beskrivelse: Levering og montering av glassfasader, dører og glass i gangbro

Trondheim Maritime Senter

Arkitekt: Eggen arkitekter
Oppdragsgiver: Koteng Eiendom as
Byggeår: 2015
Verdi: 3,6 mill
Beskrivelse: Glassfasader, inngangsparti og glasstak i overgang mellom gammelt og nytt

Kimen Kulturhus

Arkitekt: Arkitektsamarbeid mellom Reiulf Ramsad, JST og Lusparken arkitekter
Oppdragsgiver: Skanska Entreprenør as
Byggeår: 2015
Verdi: 2,5 mill
Bskrivelse: Innvendige løsninger i glass og aluminium

Sky-frame, Tjøme

Arkitekt: Aas / Thaulow
Oppdragsgiver: Privat fritidsbolig
Byggeår: 2010
Beskrivelse: Sky-Frame

Hytte, Nerskogen

Arkitekt: Vardehaugen as
Oppdragsgiver: Privat
Byggeår: 2016
Beskrivelse: Fasade med dør og vinduer

Schnitlersvei 16b

Oppdragsgiver: Privat
Byggeår: 2016
Beskrivelse: Vinduer og rekkverk

Stålgården

Se bilder

Remegården

Se bilder

Orkdal Sparebank

Se bilder

Ole Viig

Se bilder

Lykkegården

Se bilder

Lade Torget

Se bilder

Kristoffersen Bil

Se bilder